ប៍តមាន

ខ្សែសង្វាក់គ្រឿងអលង្ការផ្លាទីន

ខ្សែសង្វាក់គ្រឿងអលង្ការផ្លាទីន

  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបោះគ្រឿងអលង្ការផ្លាទីន?

    តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបោះគ្រឿងអលង្ការផ្លាទីន?

    ផ្លាទីនបោះត្រូវបានធ្វើដោយប្រើដំណើរការពហុជំហានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ឯកទេសនិងចំណេះដឹងដ៏ធំធេងនៃរបៀបដែលលោហៈមានតម្លៃដូចជាផ្លាទីនរលាយ។ដំណើរការនៃការសម្ដែងផ្លាទីនពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានដូចខាងក្រោមៈម៉ូដែលក្រមួននិងការរៀបចំខាស។សម្ពោធគ្រឿងអលង្ការផ្លាទីន ...
    អាន​បន្ថែម